FANDOM


Playable Characters Edit

Name Voice Actor
Adol Christin Yuki Kaji
Laxia Natsumi Takamori
Sahad Hidenobu Kiuchi
Hummel KENN
Ricotta Nozomi Yamamoto
Dana Saori Ohnishi

Castaway Edit

Name Voice Actor
Dogi Kenta Miyake
Alison Yuki Nagaku
Ed Ryohei Arai
Alison's Child
Kathleen Sayaka Hirao
Sister Nia Yuki Nagaku
Dina Naomi Ohzora
Euron Eiji Takemoto
Reja Hidemi Anzai
Miralda Erina Tanaka
Licht Ryohei Arai
Quina Shino Shimoji
Austin Daisuke Kishio
Silvia Chieko Atarashi
Thanatos Takahiro Fujimoto
Katthew Yukinori Okuhata
Franz Yohei Azakami
Sir Carlan Naoki Tatsuta
Griselda Naomi Ohzora
Cpn. Barbaros Hirohiko Kakegawa
Kiergaard Daisuke Kishio

Others Edit

Name Voice Actor
Olga Yui Kano
Sarai Yuki Kaneko
Dran Toru Okawa
Rastell Kohei Amasaki
Io Aoi Yuki
Mia Sayaka Sembongi
Sia Sayaka Sembongi
Clio Ryuichi Kijima
Barossa Kyo Yaoya
Hydra Hirohiko Kakegawa
Minos Takahiro Fujimoto
Nestor Chieko Atarashi
Ura Yuki Kaneko
Spirits Toru Okawa (Wagmur), Sayaka Sembongi (Amy), Sachiko Kojima (Astios)
Maia Hidemi Anzai
Captain Reed Yohei Azakami
Little Paro Naoki Tatsuta
Shoebill
Master Kong Takahiro Fujimoto
Pikkard
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.